JAY站

Valar Morghulis Valar Dohaeris

静下心来,用心观察 处处都透着生活的美.


  • 职位: iOS高级开发工程师 , 目前主攻Java
  • 公司: 北京庞大汽车租赁有限公司